بندرعباس، بلوار حقانی، روبروی خ شهیدکازرونی، مجتمع آراد
4 5 8 2 7 4 9 7 1 9 0
0
بندرعباس، بلوار حقانی، روبروی خ شهیدکازرونی، مجتمع آراد
4 5 8 2 7 4 9 7 1 9 0

چاپ های بنر و فلکس

[bezel_page_title title=”چاپ بنر و فلکس” subtitle=”با دستگاه پیشرفته” text_align=”text-left”]

 

چاپ بنر در بندرعباس

چاپ بنر و فلکس در شهر بندرعباس با پیشرفته ترین دستگاه چاپ

بنر ، پرچمی حاوی نوشته ، تصویر یا نمادی می باشد که به منظور انتقال یک پیام یا شناسایی فرد و محصولی در معرض دیدگان عموم قرار می گیرد . در دهه های پیشین ، بیشترین کاربرد بنر برای خیر مقدم به زوّار عتبات عالیات و عرض تسلیت به بازماندگان یک متوفی بود ، کاربردی که امروزه با حفظ این سِمت ، در زمینه تبلیغات میدانی نیز فعالیت گسترده ای دارد . با مرور خاطرات خود ، در می یابیم که بنرهای سنتی عموما بر روی پارچه ای سفید (برای مناسبت های شاد و میمون) یا پارچه ای مشکی (برای مناسبت های اندوه بار و سوگواری) مورد استفاده قرار می گرفت